Retningslinjer for bruk av innhold fra aksjoner.no

  1. Bilder fra denne websiden kan fritt benyttes i redaksjonell sammenheng for å illustrere NRHs pågående aksjoner eller NRHs arbeid. Med unntak av bilder som ikke er tatt av NRH, isåfall fremkommer fotografens navn og medie.
    Bildene skal ikke benyttes i kommersiell sammenheng, kommersiell bruk er kun etter avtale.
  2. Det er ikke tillatt å manipulere bilder uten tillatelse fra Norske Redningshunder.
    Redigering/retusjering må ikke endre bildets innhold.
  3. Kildeangivelse der Norske Redningshunder og fotografens navn fremkommer skal angis ved bruk av bilder og tekst fra websiden.
  4. Videre publisering av innhold automatisk skal godkjennes, og kildehenvisning skal tydelig fremkomme.
  5. All publisering som ikke følger retningslinjene pkt 1 – 4 regnes som brudd på Loven om opphavsrett til åndsverk .

Retningslinjene gjelder  for bruk av bilder og tekst fra websiden www.aksjoner.no