For Pressen

Hvorfor benyttes redningshunder i søk etter savnede mennesker:

Det er redningshundens fantastiske luktesans som gjør den så godt egnet for redningstjenesten hvor den søker etter savnede mennesker. Sammen med hundeføreren utgjør de et team der hundeføreren legger opp og styrer søket, hvor hunden, ved hjelp av nesen, klarer å lokalisere mennesker eller spor etter mennesker.

En søkekjede bestående av 12 personer bruker 10 timer på 1 km². I tillegg kommer pauser. (NRKH, 2008)
Hundesøk: En hund med fører bruker 12 timer på 1 km². I tillegg kommer pauser.(NRH, 2008)

Eksempelet er hentet fra master-oppgaven «Savnet og ettersøkt: En studie om savnede personer på land i Norge og de søk som blir iverksatt for å finne dem» link

Utdanning av hundefører og redningshund

Hundeføreren får opplæring i utdanning og utnyttelse av egen hund, bruk av kart, kompass og gps, førstehjelp, taktisk bruk av hund og personell under aksjoner, samt samarbeid med andre organisasjoner og etater under aksjoner. Normalt tar det mellom 2 – 3 år å fullføre utdanningen av hunden til redningshund.

Redningshunder kan godkjennes i tre disipliner, ettersøkningshund, lavinehund og ruinhund

-Ettersøkningshund benyttes til søk etter mennesker som er savnet – hvor man forventer at personen ikke er begravet i snø eller under bygninger.
-Lavinehund benyttes hvor personer forventes å være begravet i snøen etter snøras
-Ruinhund benyttes til søk etter personer som forventes å være begravet under bygninger, jordras og leirras.
( les gjerne ytterligere om utdanningen og disiplinene her )

Legg igjen en kommentar

Påkrevde felter er merket *.