1300 km med søk etter Sigrid(16)

Frivillige redningshundefører har lagt en enormt stor innsats i leteaksjonen etter Sigrid Giskegjerde Schjetne(16), som har vært savnet siden forrige søndag.

Espen Lindgren og hunden Indy i søk

Norske Redningshunder har stilt med rundt 40 hundeekvipasjer, som har søkt døgnet rundt, i all slags vær.

Sammen med politiets hunder, Røde Kors og Norsk Folkehjelp har Norske Redningshunder gått over 1300 km i søk i løpet av de 4 dagene leteaksjonen pågikk.

Norske Redningshunder har veldig godt samarbeid med de andre aktørene i redningstjenesten i Norge, både ute i terrenget og under planlegging og ledelse av aksjoner. Og sammen sørger vi for at områdene blir søkt på best mulig måte.

Alle som søker bruker GPS-navigasjon, som gjør at vi får nøyaktige posisjoner hvor man har søkt.
Underveis i aksjonen ble alle søk logget og samlet, slik at aksjonsledelsen til en hver tid hadde full oversikt over hva som var dekket.

I tillegg til bakkemannskapene har både et Sea King redningshelikopter, politihelikopteret og motorsykler fra politiet også deltatt i søket.

Halvor Aas, Wivi-Ann Karlsen og Stig Mebust var noen av de som hadde ledelsen under aksjonen.
Bak står hundeførerene (f.v.): Ole-Jan Kristiansen, Heleena Kaski, Sonni Schulstad og Eirik Stenhaug.
(Foto: Wivi-Ann Karlsen)

Norske Redningshunder er en landsomfattende humanitær redningsorganisjon. Alt arbeid for NRH er basert på frivillighet. Så vi i Norske Redningshunder er glade for velvillige arbeidsgivere som lar oss bidra på den måten vi gjør.

Og vi er ofte ute på leteaksjon. Hittil i år har vi hatt rundt 220 leteaksjoner rundt omkring i hele landet. Og vi er klare for flere oppdrag, dag og natt!

Å være med i Norske Redningshunder er ikke en hobby, det er en livsstil.

Litt mat etter et langt søk
Med hundeførerene (f.v): Rolf Anders Stranna, Hanne Saarinen, Anne Stebekk og Tone Hetty Larsson.

Hvorfor benyttes redningshunder i søk etter savnede mennesker:

Det er redningshundens fantastiske luktesans som gjør den så godt egnet for redningstjenesten hvor den søker etter savnede mennesker. Sammen med hundeføreren utgjør de et team der hundeføreren legger opp og styrer søket, hvor hunden, ved hjelp av nesen, klarer å lokalisere mennesker eller spor etter mennesker.
En søkekjede bestående av 12 personer bruker 10 timer på 1 km². I tillegg kommer pauser. (NRKH, 2008)
Hundesøk: En hund med fører bruker 12 timer på 1 km². I tillegg kommer pauser.(NRH, 2008)

Eksempelet er hentet fra master-oppgaven «Savnet og ettersøkt: En studie om savnede personer på land i Norge og de søk som blir iverksatt for å finne dem» link
Utdanning av hundefører og redningshund
Hundeføreren får opplæring i utdanning og utnyttelse av egen hund, bruk av kart, kompass og GPS, førstehjelp, taktisk bruk av hund og personell under aksjoner, samt samarbeid med andre organisasjoner og etater under aksjoner. Normalt tar det mellom 2 – 3 år å fullføre utdanningen av hunden til redningshund.
Redningshunder kan godkjennes i tre disipliner, ettersøkningshund, lavinehund og ruinhund

-Ettersøkningshund benyttes til søk etter mennesker som er savnet – hvor man forventer at personen ikke er begravet i snø eller under bygninger.

-Lavinehund benyttes hvor personer forventes å være begravet i snøen etter snøras

-Ruinhund benyttes til søk etter personer som forventes å være begravet under bygninger, jordras og leirras.

Forfatter: Stig Mebust

Nasjonal bredskapsleder i Norske Redningshunder Tlf: 909 14 838

Stengt for kommentarer.